Försäkring

För dig som säljer

När ni säljer er bostad vill ni inte tänka på eventuella kostnader som kan uppstå efter det att försäljningen blivit klar. Ert lagstadgade ansvar upphör inte automatiskt när försäljningen är genomförd och köparen tillträtt. Om köparen upptäcker så kallade dolda fel kan denne rikta ersättningskrav mot er så länge som i hela 10 år från tillträdesdagen.

Ni kan med andra ord, under mycket lång tid, hållas ansvarig för dolda fel som ni varken visste fanns eller inte själv orsakat. För att teckna en dolda fel försäkring måste en förbesiktning göras på huset, denna får inte vara äldre än 12 månader.

För dig som bor

Vi ger dig Trygg Bostad för ett bättre bostadsskydd.
De flesta villa och hemförsäkringar saknar idag väsentliga skydd mot skador som kan orsaka stora ekonomiska konsekvenser. Vi har därför tagit fram vad villaägaren behöver, ett komplement så att du kan känna dig trygg.

Trygg Bostad innebär att du även är skyddad mor rötskador, skador på el, vatten, avlopp, tak och ytskikt samt dolda fel under tiden som du bor i ditt hus. Detta är skador som en vanlig villaförsäkring inte täcker. Vi ersätter även självrisken på din ordinarie hemförsäkring för villan. Vi underlättar även ditt liv som husägare genom att utföra regelbundna besiktningar där du i detalj får veta ditt hus status och kan vidta åtgärder i tid. Du kommer efter varje besiktning få ett besiktningsutlåtande som underlag till försäkringen.