Försäkring – för dig som bor

Vi ger dig Trygg Bostad för ett bättre bostadsskydd.
De flesta villa och hemförsäkringar saknar idag väsentliga skydd mot skador som kan orsaka stora ekonomiska konsekvenser. Vi har därför tagit fram vad villaägaren behöver, ett komplement så att du kan känna dig trygg.

Trygg Bostad innebär att du även är skyddad mor rötskador, skador på el, vatten, avlopp, tak och ytskikt samt dolda fel under tiden som du bor i ditt hus. Detta är skador som en vanlig villaförsäkring inte täcker. Vi ersätter även självrisken på din ordinarie hemförsäkring för villan. Vi underlättar även ditt liv som husägare genom att utföra regelbundna besiktningar där du i detalj får veta ditt hus status och kan vidta åtgärder i tid. Du kommer efter varje besiktning få ett besiktningsutlåtande som underlag till försäkringen.