Försäkring – för dig som säljer

När ni säljer er bostad vill ni inte tänka på eventuella kostnader som kan uppstå efter det att försäljningen blivit klar. Ert lagstadgade ansvar upphör inte automatiskt när försäljningen är genomförd och köparen tillträtt. Om köparen upptäcker så kallade dolda fel kan denne rikta ersättningskrav mot er så länge som i hela 10 år från tillträdesdagen.

Ni kan med andra ord, under mycket lång tid, hållas ansvarig för dolda fel som ni varken visste fanns eller inte själv orsakat. För att teckna en dolda fel försäkring måste en förbesiktning göras på huset, denna får inte vara äldre än 12 månader.