Besiktning

Köpa hus

En överlåtelsebesiktning är hos Enspecta mer än ett utlåtande om vad som är bra eller dåligt i ett hus. Det är även en lektion av hur en byggnad fungerar. Alla hus nya som gamla har någon form av fel eller brister. Vid en besiktning använder vi alla våra sinnen, kunskaper, erfarenheter och om nödvändigt en fuktindikator för att leta efter riskkonstruktioner och skador på byggnaden.

Ni kommer även få veta vad som är bra och vad ni kan förvänta er av huset i framtiden så att man lär sig att förstå det nya husets konstruktion och egenskaper.

Mer information

Utifrån en besiktning kan ni sedan lättare ta ställning till om detta är rätt hus för er eller inte. Vårt huvudsakliga uppdrag i en överlåtelsebesiktning är att utföra en byggnadsteknisk kontroll av byggnaden som sedan protokollförs och resulterar i ett utlåtande.

Sälja hus

Att förbesiktiga sitt hus är lika självklart som att sälja en besiktigad bil. Du får enkelt reda på vilket skick ditt hus befinner sig i och kan redan innan vidta eventuella åtgärder. Dessutom minimeras tråkiga avhopp och överraskningar när affären närmar sig avslut.

Säljare och köpare är medveten om husets fysiska skick hela vägen i försäljningsprocessen vilket borgar för en trygg affär.

Mer information

På förbesiktningens utlåtande kan en dolda felförsäkring tecknas vilket innebär att försäkringen tar över ansvaret som du har för dolda fel i byggnaden.

Besiktning

Är badrummet fackmannamässigt utfört? Är underhållet på lägenheten eftersatt?, hur ser det ut under diskbänken?. Som bostadsrättsinnehavare är man ansvarig för allt inre underhåll av lägenheten. En skada som uppkommer i lägenheten kan orsaka stora konsekvenser eftersom denna kan orsaka problem i hela byggnaden, därför är det klokt att få utfört en besiktning.

Att både köpare och säljare känner till lägenhets skick och vilka risker som finns borgar för en tryggare affär.

När vi besiktigar en bostadsrätt använder vi samma beprövade metod som när vi utför en överlåtelsebesiktning vilket innebär att vi besiktigar allt vad du som köpare är skyldig till och samtidigt varnar för riskkonstruktioner eller om något behöver utredas.

(Lägenhetsbesiktning med Areamätning enl Svensk standard)

Mer information

Ett omtyckt tillval till en lägenhetsbesiktning är areamätning. Uppgifterna i objektbeskrivningen kan vara äldre, renoveringar har utförts ,mätning är felaktigt utförd eller du vill göra en extra kontroll av den redovisade arean. Vi på Enspecta mäter arean enl svensk standard därför kan du vara helt säker på att vår mätning är oberoende och korrekt.