Enspecta

Privat

BRF & Företag

MENY

BRF & FÖRETAG - MÄTNING & KONTROLL

För nya insikter och ökad kunskap om er fastighet.
AREAMÄTNING
En areamätning ger er en uppdaterad bild av hur stor er fastighet är. Många äldre fastigheter är uppmätta enligt gamla regler, vilket gör att yta som numera räknas som boyta inte är inräknad. Med en uppdaterad mätning får ni en korrekt bild av hur stor fastigheten är, vilket är ett stöd vid belåning, planering och skötsel.
beställ
RADONMÄTNING
En radonmätning mäter hur höga halter av radon som finns i byggnaden. Radon är en giftig gas som endast går att upptäcka via mätning.
beställ
RADONINDIKERING
En radonindikering mäter halten av radon i en byggnad. Det ger en indikation på var radonhalten ligger och om vidare mätning krävs.
beställ
FUKTUTREDNING
En fuktutredning undersöker om det finns fukt i en byggnad. Med hjälp av en detaljerad undersökning får du veta vilken orsaken till fukten är.
beställ
SKADEUTREDNING
En skadeutredning identifierar skador i en byggnad. I utredningen undersöks vilka skador som finns och hur de relaterar till varandra.
beställ
VARFÖR BEHÖVER VI MÄTNING?
Med hjälp av rätt mätverktyg och metod så ger vi er faktabaserade svar på var det finns eventuella brister i fastigheten. Vi hjälper er med åtgärdsförslag och förklarar hur de olika bristerna kan relatera till varandra.
OM ENSPECTA
Vi är ett besiktningsföretag som jobbar med energi, fukt och byggnadstekniska frågor. Hos oss möts du av professionella besiktningstekniker med ett stort fokus på kommunikation och pedagogik. Vårt mål är att du ska känna dig involverad och engagerad – hela vägen.
läs mer