Övriga tjänster

Energi &
byggrådgivning

Enspectas ingenjörer hjälper dig med Energi & byggrelaterade frågor när du ska bygga om eller bygga nytt. Inga projekt är för stora eller för små.

Enspectas ingenjörer arbetar dagligen med projekt som förbättrar inomhusklimatet och sänker energiförbrukningen. Inga projekt är för stora eller för små. Kontakta någon av våra konsulter och beskriv i korthet vad du behöver hjälp med så kontaktar vi dig så fort vi kan.

Besiktning av tekniska installationer

Besiktning av tekniska installationer ingår inte i en normal besiktning men våra besiktningsmän är även utbildade inom dessa områden. Detta gör att du har möjlighet till att beställa en total besiktning av byggnaden.

Besiktningsmannen har i allmänhet större erfarenhet av installationer för el vatten, avlopp, ventilation, värmesystem, brand och inbrottsskydd än en normalt bevandrad husköpare/ägare. I dessa besiktningar redovisas därför bedömningar och eventuella rekommendationer avseende dessa installationer.

Areamätning

Vi mäter den verkliga yta som du betalar eller tar betalt för. Enspectas Areamätning är anpassad för alla typer av byggnader och boendeformer. En Areamätning kan behövas vid försäljning eller köp av bostad men också vid bygglovsansökan eller fastighetstaxering.

Varför ska jag mäta min bostad?

Väldigt många byggnader har idag felaktiga och äldre areauppgifter, oftast känner byggnadens ägare själv inte till att dessa kan vara kraftigt avvikande. Majoriteten av Enspectas areamätningar avviker från den angiva uppgiften. Därför är det klokt både som köpare och säljare att mäta bostaden för att undvika tvister och skadestånd i samband med en bostadsaffär.