Enspecta

Privat

BRF & Företag

MENY

PRIVAT - ENERGI

Vi hjälper dig att sänka dina energikostnader – oavsett om du äger en villa eller en kommersiell fastighet.
ENERGIDEKLARATION VILLA
Ska du sälja din bostad är du skyldig att överlämna en giltig energideklaration, ett dokument som visar byggnadens energiprestanda. I en energideklaration klassas byggnaden på en skala mellan A-G och vid behov finns även åtgärdsförslag på vad som kan förbättra byggnadens prestanda. En energideklaration är giltig i tio år.
beställ
ENERGIBALANSBERÄKNING VILLA
Du som vill ansöka om bygglov behöver göra en energibalansberäkning. Det är en balansräkning mellan den energi som går förlorad i läckage genom exempelvis fönster eller väggar, minus den energi som tillförs i form av exempelvis sol och spillvärme. Resultatet visar vilken mängd energi som krävs för att värma upp byggnaden.
beställ
ENERGIOPTIMERING VILLA
En energioptimering hjälper dig att få syn på vilka effektiviseringar som kan göras för att optimera energianvändningen i fastigheten. I en energioptimering undersöker vi bland annat belysning, värme, vatten och ventilation. Med hjälp av enkla tips kan du optimera användningen, spara på miljön och samtidigt förlänga livstiden på dina installationer.
beställ
VARFÖR TÄNKA PÅ ENERGI?
Effektiv energianvändning gör att mindre energi går till spillo, vilket påverkar både ekonomin och miljön positivt. Genom insikt och förebyggande åtgärder går det att optimera energianvändningen i byggnader tidigt och förlänga livslängden på de installationer som finns.
OM ENSPECTA
Vi är ett besiktningsföretag som jobbar med energi, fukt och byggnadstekniska frågor. Hos oss möts du av professionella besiktningstekniker med ett stort fokus på kommunikation och pedagogik. Vårt mål är att du ska känna dig involverad och engagerad – hela vägen.
läs mer